USB (其他款式)

Model: US03

價格查詢
存貨量 : 999999999

所有國家及地區

貨品描述

USB (其他款式)

我們提供大量不同款式的USB,保証全港最便宜,我們已經為不同的大中小學,機構提供USB禮品

容量: 1GB/ 2GB/4GB/6GB/8GB/16GB/32GB/64GB

另有OTG款式

太多款式不能盡錄,如以下圖片沒有你想要的款式,可以發圖到kobeng@global8.com.hk, sales@global8.com.hk

 

 

 

                             U100

 

                             U101

                             U102

                             U103

 

 

                             U104

                             U105

                            

                             U106

 

                             U107

                             U108

                             U109

 

                             U110

                             U111

                            

                             U112

                             U113

                             U114

                             U115

                             U116

                             U117

                             U118

                             U119

                             U120